This website uses cookies. Cookies help us deliver our services in our best way. By using our services, you agree to our use of cookies.

See details...Close

​AB series

​​Seria AB: Membrana pneumatyczna bez górnych i dolnych elementów metalowych. Górne i dolne elementy metalowe zamontowane są do podwozia pojazdu. Wymiana elementów metalowych następuje niezależnie od wymiany membrany. Membrany pneumatyczne zapewniają wysoki komfort jazdy, umożliwiają zmianę wysokości podwozia jak również utrzymanie jednakowej wysokości w zależności od zapotrzebowania.

​AB series: Pneumatic membrane without upper and lower metal elements. Upper and lower metal elements are fastened to the vehicle's suspension. Replacement of the metal elements takes place irrespective of the membrane. Pneumatic membranes assure high driving comfort and enable changing the suspension altitude as well as keeping uniform altitude dependable on its needs.


front_cert_2 front_cert_1 front_cert_3 front_cert_5 front_cert_5 front_cert_5
Please wait