This website uses cookies. Cookies help us deliver our services in our best way. By using our services, you agree to our use of cookies.

See details...Close

ABK series

Seria ABK: Resory pneumatyczne serii ABK to membrany pneumatyczne serii AB uzbrojone o elementy metalowe. W ofercie znajdują się resory zarówno w zestawie z górną i dolną podstawą, jak również resory z zamontowaną tylko podstawą dolną. Seria ABK to alternatywa dla serii AB, szczególnie w przypadku dostaw na tzw. pierwszy montaż.

Resory pneumatyczne serii ABK zapewniają wysoki komfort jazdy, umożliwiają zmianę wysokości podwozia jak również utrzymanie jednakowej wysokości w zależności od zapotrzebowania.

ABK series: Pneumatic springs of ABK series are pneumatic membranes of AB series reinforced with metal elements. Products comprise springs with both, upper and lower basis as well as springs with the lower basis only. ABK series is an alternative for the AB series, in particular in case of deliveries for so called "first assembly".

Pneumatic springs of ABK series assure high driving comfort and enable change of the suspension altitude as well as keeping uniform altitude dependable on its needs.


front_cert_2 front_cert_1 front_cert_3 front_cert_5 front_cert_5 front_cert_5
Please wait