This website uses cookies. Cookies help us deliver our services in our best way. By using our services, you agree to our use of cookies.

See details...Close

ABM series

Seria ABM: Resory pneumatyczne serii ABM są obecnie najbardziej popularnymi i najczęściej stosowanymi elementami zawieszenia. Konstrukcja oparta jest na membranie gumowej, przy czym w odróżnieniu do serii AB miechy posiadają zamontowaną płytę górną oraz podstawę dolną – popularnie zwaną tłokiem. Obecnie w asortymencie znajduje się 5 głównych serii miechów:
 
  • seria ABM 200 – średnica płyty 227 mm
  • seria ABM 300 – średnica płyty 239 mm
  • seria ABM 500 – średnica płyty 258 mm
  • seria ABM 700 – średnica płyty 287 mm
  • seria ABM 900 – średnica płyty 310 mm

Miechy znajdują zastosowanie w większości obecnie produkowanych samochodów ciężarowych oraz przyczep. Coraz częściej stosowane są również w autobusach. 

ABM series: ABM series pneumatic (suspension) springs are presently the most popular bellows offered by the company. The structure is based on the rubber membrane, however, contrary to the AB series, bellows have integrated upper plate and lower basis - normally called a piston. ABM bellows family comprises 5 groups:
 
o    series ABM 200 – diameter of the upper plate 227 mm
o    series ABM 300 – diameter of the upper plate 239 mm
o    series ABM 500 – diameter of the upper plate 258 mm
o    series ABM 700 – diameter of the upper plate 287 mm
o    series ABM 900 – diameter of the upper plate 310 mm

Bellows are applied in most of the presently manufactured trucks and trailers. More and more frequently they are applied in buses. 
 


front_cert_2 front_cert_1 front_cert_3 front_cert_5 front_cert_5 front_cert_5
Please wait