This website uses cookies. Cookies help us deliver our services in our best way. By using our services, you agree to our use of cookies.

See details...Close

ABV series

Seria ABV: Resory pneumatyczne serii ABV to produkty dedykowane głównie do samochodów ciężarowych oraz autobusów marki Mercedes. Elementem wyróżniającym konstrukcje jest zwulkanizowana płyta górna, stanowiąca trwałe połączenie gumowo-metalowe. Obecnie w ofercie znajduje się szereg produktów oferowanych zarówno jako kompletny zestaw (zamontowana podstawa dolna) jak również wersja bez podstawy. Na życzenie klienta miechy oferowane są również w zestawie ze złączką montażową VOSS 232.

​​ABV series: Pneumatic springs of ABV series are products designed mainly for trucks and Mercedes brand buses. An element, which distinguishes the structures, is vulcanised upper plate, which is durable rubber & metal connection. Presently, offered products comprise series of products offered as a complete kit (fixed lower basis) as well as a version without the basis. Per a client's request the bellows are offered also as a kit with a quick-connecting system VOSS 232.


front_cert_2 front_cert_1 front_cert_3 front_cert_5 front_cert_5 front_cert_5
Please wait