UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

Regulamin Newsletter'a TIP TOPOL Sp. z o.o.

Regulamin został wprowadzony na podstawie Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

1.       Podstawowe definicje użyte w Regulaminie:
Tip Topol - TIP – TOPOL Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska, NIP 7790000706, REGON 008491569, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000195952, będąca Usługodawcą w rozumieniu Art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje rejestracji na usługę Newsletter w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Newsletter- Bezpłatna usługa polegająca na wysyłce wiadomości e-mail przez Tip Topol do Klienta, zawierająca informacje na temat zmian, nowości i ofert dotyczących produktów Tip Topol.
Umowa – Porozumienie zawarte pomiędzy Tip Topol a Klientem drogą elektroniczną zezwalające na przesyłanie Newslettera do Klient przez Tip Topol.
Regulamin – Niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Newslettera.
                                                                                                                                                                                     
2. Zawarcie umowy
a.      Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem używania Newslettera.
b.      Warunkiem korzystania z Newslettera jest przestrzeganie Regulaminu przez Klienta.
c.       Korzystanie z Newslettera wymaga dostępu do urządzenia podłączonego do Internetu, posiadania aktywnego adresu poczty e-mail i przeglądarki internetowej.
d.      Do zawarcia umowy potrzebne są dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, które Klient wprowadza dobrowolnie w celu korzystania z usługi Newsletter. Tip Topol jest administratorem danych osobowych Klienta według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest zobowiązany do ich ochrony.
e.      W celu świadczenia usługi Newsletter, Tip Topol powierza przetwarzanie danych Klienta do FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091. Regulamin FreshMail jest dostępny na stronie internetowej: https://freshmail.pl/regulamin-serwisu
f.        Po zapisaniu się do Newslettera Klient otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym od Tip Topol. Klient klikając na link aktywacyjny jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin i zawiera Umowę z Tip Topol.
g.       Zawarcie Umowy przez Klient jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Tip Topol.
h.      Tip Topol jest zobowiązany do świadczenia Usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
i.        Newsletter przesyłany będzie nieregularnie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
j.        Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 
3.       Polityka prywatności
a.       Zawarcie Umowy przez Klient jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Tip Topol.
b.      Tip Topol zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz aktów wykonawczych.
c.       Tip Topol może przetwarzać dane osobowe Klienta jako administrator tych danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
d.      Zakres danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Tip Topol, które są niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, to: imię i nazwisko, adres e-mail.
e.      Klient ma prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy Tip Topol.
f.       Dane osobowe Klienta powierzane są firmie FreshMail jak wskazane w pkt. 2e, który jest podwykonawcą Tip Topol.
 
4.      Inne obowiązki i prawa Klienta
a.      Klient ma prawo zmienić swoje preferencje otrzymywanych w ramach Newslettera informacji w dowolnym momencie korzystania z usługi.
b.      Klient jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
c.      Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Newslettera.
d.      Klient jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność używając sieci Internet i zapewnić sobie dostateczne środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo korzystania z Newslettera.
5. Inne obowiązki i prawa Tip Topol
a.      Tip Topol zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usługi Newsletter.
b.      Tip Topol nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usługi Newsletter wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
c.      Tip Topol zastrzega sobie prawo do przerwy świadczenia usługi Newsletter, wynikającej z obsługi bądź konserwacji stron internetowych tiptopol.pl oraz sklep.tiptopol.pl, oraz serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
d.      Tip Topol ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu albo utworzenia nowego Regulaminu. Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.
e.      Treść Newslettera jest własnością Tip Topol i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Reklamacje
a.       Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewywiązywania się przez Tip Topol ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
b.      Tip Topol akceptuje reklamacje wysłane poprzez pocztę elektroniczną na adres: tiptopol@tiptopol.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail, imię i nazwisko Klienta zgłaszającego reklamację.
c.       Tip Topol ustosunkowuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
d.      Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Klienta.
 
7. Rozwiązanie umowy
a.       Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyn poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysyłany w każdym Newsletterze.
b.      Tip Topol może rozwiązać umowę z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
c.       Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Klienta.
8. Zapisy końcowe
a.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 front_cert_2 front_cert_1 front_cert_1 front_cert_3 front_cert_5 front_cert_5
Please wait