F-gazy EN

Szkolenia prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Odbycie szkolenia upoważnia do obsługi układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Wspomniana ustawa reguluje kwestie związane z obowiązkiem szkolenia wszystkich osób, które serwisują, konserwują oraz instalują układy klimatyzacyjne zawierające fluorowane gazy cieplarniane w pojazdach samochodowych (maksymalnie 3 kg pojemności).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowa wiedza na temat budowy i zasady działania układu klimatyzacji (zasady fizyki, ciśnienia, zmiany stanu skupienia)
 • Czynniki chłodnicze użyte w instalacji klimatyzacyjnej - ich właściwości, wpływ na środowisk GWP
 • Akty prawne dotyczące gazów fluorowych
 • Oleje stosowane w klimatyzacji
 • Elementy układu klimatyzacji
 • Rodzaje układów klimatyzacji
 • Przegląd klimatyzacji - podłączenie, wykonanie odzysku, test szczelności, napełnienie oraz podłączenie przewodów
 • Diagnostyka układu (kontrola ciśnienia i temperatur)
 • Obsługa zestawu odzysku czynnika (praktyka)
 • Postępowanie z butlą z czynnikiem chłodniczym (praktyka)
 • Metody sprawdzania nieszczelności
 • Metody dezynfekcji parownika (odgrzybianie)
 • Użycie testera diagnostycznego
 • Zasady BHP

 
Kurs obejmuje 1 dzień (4-5 godzin) zajęć teoretyczno-praktycznych.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.
Spotkanie kończy się wydaniem zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem Komisji. Program szkolenia definiuje Rozporządzenie Komisji (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r.

Koszt kursu to 350 PLN netto.