Przejdź do treści

O firmie

O firmie

Aktualności

Audyt recertyfikujący

Audyt recertyfikujący na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normą ISO 14001:2015 zakończył się dla nas sukcesem. Nasze starania w zakresie zarządzania środowiskowego od momentu wdrożenia systemu w 2015 roku przynoszą pozytywne i realne rezultaty.

tuv