Polityka jakości i środowiskowa

Polityka Jakości i Środowiskowa TIP-TOPOL Sp. z o.o.Misja

Chcemy stać się modelowym przedsiębiorstwem w zakresie produkcji, handlu i usług oferując Klientom działającym w branży motoryzacyjnej i przemysłowej rozwiązania najwyższej jakości, z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

Polityka TIPTOPOL Sp. z o.o.

Naczelną zasadą polityki realizowanej w TIP-TOPOL Sp. z o.o. jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych towarów, wyrobów i usług, wszechstronna pomoc naszym Klientom w ich zastosowaniu, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony informacji na każdym szczeblu organizacji oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, które realizujemy poprzez:

  1. Badanie potrzeb Klientów w celu lepszego dostosowania do oczekiwań rynku.
  2. Dostarczanie towarów, wyrobów i usług najwyższej jakości, bezpiecznych dla użytkownika i środowiska, po konkurencyjnej cenie, w wymaganym przez Klienta terminie.
  3. Zapewnienie partnerom handlowym doradztwa technicznego oraz szkoleń w zakresie oferowanych produktów.
  4. Dobór podwykonawców w zakresie prowadzonych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania przez nich aspektów środowiskowych oraz spełniania wymogów prawnych.
  5. Prowadzenie monitoringu, spełnianie wymogów prawnych i środowiskowych oraz dążenie do zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych i energii. 
  6. Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w celu rozwoju ich kompetencji oraz tworzenie warunków zachęcających ich do ciągłej poprawy produktywności, jakości, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji  oraz ochrony środowiska. 
  7. Systematyczne identyfikowanie zagrożeń w odniesieniu do informacji wynikających z prowadzonej działalności oraz podejmowanie działań w kierunku minimalizowania ryzyka związanego z posiadaną informacją.
  8. Systematyczne doskonalenie infrastruktury informatycznej stosownie do zmieniających się potrzeb i rozwoju spółki.
  9. Pełne wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001  oraz IATF 16949:2016.
podpis

 

 Niniejszy dokument jest częścią  aktualnego wydania Księgi Zarządzania Jakością i Środowiskiem