F-gazy

Jak prawidłowo wypełnić i złożyć coroczne sprawozdanie? W jaki sposób kontrolować ilość czynnika w aucie? Czy możesz wykonywać obsługę układu klimatyzacji w pojazdach? Czy spełniłeś warunek ustawowy i posiadasz obowiązkowe zaświadczenie? Jakie zmiany zaszły po nowelizacji ustawy?

Jeśli masz wątpliwości zapraszamy na szkolenie!

Szkolenia prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Odbycie szkolenia upoważnia do obsługi układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Wspomniana ustawa reguluje kwestie związane z obowiązkiem szkolenia wszystkich osób, które serwisują, konserwują oraz instalują układy klimatyzacyjne zawierające fluorowane gazy cieplarniane w pojazdach samochodowych (maksymalnie 3 kg pojemności).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowa wiedza na temat budowy i zasady działania układu klimatyzacji (zasady fizyki, ciśnienia, zmiany stanu skupienia)
 • Czynniki chłodnicze użyte w instalacji klimatyzacyjnej - ich właściwości, wpływ na środowisk GWP
 • Akty prawne dotyczące gazów fluorowych
 • Oleje stosowane w klimatyzacji
 • Elementy układu klimatyzacji
 • Rodzaje układów klimatyzacji
 • Przegląd klimatyzacji - podłączenie, wykonanie odzysku, test szczelności, napełnienie oraz podłączenie przewodów
 • Diagnostyka układu (kontrola ciśnienia i temperatur)
 • Obsługa zestawu odzysku czynnika (praktyka)
 • Postępowanie z butlą z czynnikiem chłodniczym (praktyka)
 • Metody sprawdzania nieszczelności
 • Metody dezynfekcji parownika (odgrzybianie)
 • Użycie testera diagnostycznego
 • Zasady BHP

Kurs obejmuje 1 dzień (4-5 godzin) zajęć teoretyczno-praktycznych.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.

Jako certyfikowana jednostka  szkoleniowa wystawiamy ZAŚWIADCZENIA zgodnie z obowiązującą ustawą. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu umożliwia obsługę niektórych pojazdów silnikowych, kategorii M1 i N1.

Data szkolenia: 27.05.2024 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Tip-Topol, ul. Kostrzyńska 33  Pobiedziska
Koszt: PROMOCJA! cena 450 zł netto / 1 os.
Zgłoszenia: telefonicznie 61 815 22 27; e-mail: zaneta.koperska@tiptopol.pl

Dane do uregulowania płatności:
Numer konta: 30 1020 4027 0000 1302 0031 6836
Faktura zostaje wystawiona w momencie zaksięgowania należności.
Cena netto należy doliczyć 23% VAT-u.