Informacje dodatkowe

Jeżeli wśród naszych ofert nie znaleźliście Państwo interesującego ogłoszenia zachęcamy do złożenia swojego CV. Aby podanie trafiło do właściwego działu, prosimy o podanie jego nazwy w mailu.

Działy:

dzialy

Prześlij nam swoje CV na adres mailowy: magdalena.lewicka@tiptopol.pl

W procesie rekrutacji nie oczekujemy podania przez Ciebie danych w zakresie wykraczającym poza ten, który wynika z art. 221 Kodeksu Pracy ( imię/imiona i nazwisko;  imiona rodziców;  data urodzenia;  miejsce zamieszkania/adres do korespondencji;  wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Jeżeli mimo to w dokumentach aplikacyjnych podajesz nam dane wykraczające poza ten zakres, musisz wyrazić Zgodę na ich przetwarzanie, umieszczając  w CV taką formułkę.

CV bez formułki będą niszczone i nie wezmą udziału w rekrutacji.

Klauzula dla trwających rekrutacji :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIP – TOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko

 …………………………………………………………….…………………………… 
(proszę wpisać nazwę stanowiska z ogłoszenia)

Klauzula dla przyszłych rekrutacji:

​Gdybyś chciał abyśmy Twoje dane zachowali na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy abyś udzielił nam zgód na ich przetwarzanie, umieszczając  w CV taką formułkę :
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIP–TOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na: obowiązek informacyjny