Klimatyzacja - budowa, działanie, diagnostyka i obsługa. Poziom I + II

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu:

 • Czynników chłodnicze HFO1234yf, R134a, R744, R152a stosowanych w układach klimatyzacji.
 • Prawa w serwisie w zakresie układów klimatyzacji.
 • Wymiany oleju w układzie klimatyzacji.
 • Zasad działania elementów składowych układu klimatyzacji.
 • Rozmieszczenia komponentów w samochodzie.
 • Działania wentylatorów nadmuchu i czujników w układzie.
 • Serwisu klimatyzacji.
 • Obsługi okresowej.
 • Dezynfekcji parownika i neutralizacji zapachów.
 • Specjalistycznej chemii serwisowej.
 • Diagnozowania elektroniki klimatyzacji.
 • Kontroli szczelności układu.
 • Działania stacji roboczej do kontroli i napełniania czynnika.
 • Funkcjonowania zaworów roboczych i pierścieni uszczelniających.
 • Identyfikacji uszkodzeń układu na podstawie ciśnień: niskiego i wysokiego. 

Dodatkowo kurs przewiduje analizę poniższych tematów:

 • Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
 • Wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
 • Działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych (T).
 • Wykorzystywanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu) (T).
 • Zastosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE (T).
 • Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • Procedury odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (T).
 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy (P).
 • Podłączanie zestawu (agregatu roboczego) do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich (P).
 • Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego (P).

Kurs obejmuje 1 dzień ( 8 godzin ) zajęć praktyczo-teoretycznych, prowadzonych w 8-12 osobowych grupach.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, odzież roboczą, a także obiad.

Kurs kończy się egzaminem i wręczeniem dyplomów potwierdzających zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności.
Koszt kursu wynosi 300 PLN netto.