Badania i rozwój produktu

TIP-TOPOL posiada bogato wyposażone laboratoria badawcze ukierunkowane na pełną kontrolę parametrów jakościowych wszystkich surowców gumowych i gumowo-tkaninowych wchodzących w skład miecha. Szczegółowej kontroli i testom poddawane są również komponenty metalowe i z tworzyw sztucznych składających się na wyrób gotowy.

Wysoko postawione wymagania dla trwałości części gumowej wyrobu potwierdzone są wewnętrznymi testami zmęczeniowymi i odpornością na czynniki pogodowe.

Bardzo istotnym zadaniem Działu R&D jest nie tylko dostarczenie klientowi produktów o najwyższej jakości lecz również zapewnienie wsparcia technicznego dla naszych klientów. Wiedzę o jakości naszych miechów czerpiemy również z testów naszych wyrobów na pojazdach użytkowych u naszych klientów tj. w zajezdniach transportu publicznego i w prywatnych firmach transportowych.

Systematyczne kontrole procesów produkcyjnych prowadzone w innowacyjnym centrum badawczym, a także prace nad jakością surowców i komponentów plasują firmę na miejscu w światowej czołówce pod kątem wyników jakościowych oferowanych produktów. Kilkadziesiąt wdrożeń nowych typów membran rocznie oraz asortyment obejmujący 660 produktów to niewątpliwy atut Działu B+R.

Wszystkie prace projektowe oparte są na systemie APQP oraz procedurach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną ISO TS 16949:2009. Co równie istotne, tworzone są na podstawie pro-ekologicznego systemu produkcji „LCA”.

LCA - Projektowanie nowych wyrobów i technologii ich produkcji z uwzględnieniem wpływu jaki wywierają na środowisko, to ważny aspekt proekologiczny naszych produktów. Świadomość i ocena odziaływania naszych wyrobów na środowisko w którym żyjemy, towarzyszy działalności działu  B+R.

RiD   RiD RiD 

 RiD