Działania proekologiczne w produkcji miechów

W ostatnich latach obserwowany jest trend dbałości o środowisko naturalne. Tip-Topol od wielu lat uznaje ten aspekt jako jeden z priorytetowych. Dlatego właśnie w efekcie realizacji projektu dofinansowanego z funduszy europejskich, przedsiębiorstwo wdrożyło innowacyjną technologię produkcji miechów  z wykorzystaniem nowatorskiej metody środowiskowej oceny cyklu życia produktu LCA (Life Cycle Assessment). Miechy ABT 3225 zostały wprowadzone do oferty produktów Neotec. Oficjalna premiera produktu odbyła się na targach Automechanika Frankfurt.
Ponadto wyrazem dbałości firmy TIP-TOPOL o środowisko naturalne jest:

  • zwiększenie trwałości zmęczeniowej produktów z 7 mln do 9 mln cykli,
  • zwiększenie efektywności energetycznej procesu,
  • ograniczenie ilości odpadów,
  • zamknięty obieg wody produkcyjnej.

Wyniki badań ekobilansowych przeprowadzonych dla nowego produktu tj. miecha fałdowego ABT zostały przedstawione w prezentacji, którą można pobrać poniżej.