Audyt recertyfikujący

Audyt recertyfikujący na zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normą ISO 14001:2015 zakończył się dla nas sukcesem. Nasze starania w zakresie zarządzania środowiskowego od momentu wdrożenia systemu w 2015 roku przynoszą pozytywne i realne rezultaty.

  • Spełniamy wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.
  • Jesteśmy świadomi cyklu życia oferowanych produktów.
  • Określamy wpływ firmy na środowisko i skutecznie nim zarządzamy.
  • Wiemy, co dzieje się z wytwarzanymi przez nas odpadami. 90% z nich trafia do odzysku.
  • Jesteśmy przygotowani na sytuacje awaryjne, takie jak pożar czy wycieki.

ISO 14001 to jedna z norm zarządzania środowiskowego. Została zdefiniowana w oparciu o międzynarodowe standardy i stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania działań, które mają maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ organizacji na środowisko. Celem wdrożenia systemu jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej, a także przygotowanie firmy do sprawnego reagowania na wypadek zagrożenia ekologicznego.