Ochrona środowiska

Staramy się chronić środowisko na wielu płaszczyznach i zdecydowanie potwierdzamy, że można!
Szczególnie dobrze czujemy się kiedy:

  • spełniamy wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska
  • przekazujemy odpady w pierwszej kolejności do recyklingu i odzysku
  • wdrożony system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 przynosi oczekiwane efekty
  • konkursy ekologiczne dla pracowników i ich dzieci cieszą się dużym zainteresowaniem
  • widzimy jak wrażliwość środowiskowa kiełkuje wśród naszych pracowników 
  • dobrze wypadamy podczas audytów i kontroli