Sita do przesiewaczy wibracyjnych

Sita do przesiewaczy wibracyjnych

Separacja ziaren
Przez zastosowanie najnowocześniejszych metod kształtowania płyt z wysokojakościowych gum względnie poliuretanów, otrzymuje się maksymalnie otwarte powierzchnie sit (szczególnie dla zachowania tolerowanej ilości nadziarna, bez zredukowania wydajności). Wszystkie istotne dane techniczne są określone i gwarantowane, zgodnie z normą przesiewania, np. TL Min-StB 94 lub DIN 4226, dział 1. Możliwe są także specjalne porozumienia techniczne z klientem.

Po zastosowaniu mat produkcji REMA S Elastyczny materiał mat REMASCREEN ma specjalnie profilowany, przez specjalne narzędzie wycinające na grubości otwór, co pozwała unikać zakleszczania ziarna i tworzenie stref martwych obniżających wydajność
w eksploatacji sita. Po płaskiej powierzchni mat REMASCREEN nadmiarowe ziarna kruszywa przemieszczają się bez zakleszczania - jak na powierzchniach drucianych sit.

Przy odsiewaniu frakcji bardziej suchych tworzą się często wysokie narosty na sitach z frakcji drobnoziarnistych, tworzy to krytyczną sytuację w wilgotnej atmosferze i pogarsza wydajność i jakość przesiewanego materiału. Rozwiązuje to elastyczny materiał pokładu sita, który wykazuje wysoką częstość i amplitudę drgań własnych. Wysoki efekt samooczyszczenia jest osiągany dzięki uzyskiwaniu specjalnego profilu i układu otworów podczas dziurowania mat REMASCREEN odpowiedniego napinania pokładu sita. Narosty odpadają samoistnie podczas eksploatacji. Stało się możliwe odsiewanie w zakresach, które w sztywnych systemach sit nie byłoby możliwie!