Stacje centrujące

Stacje centrujące

Zalety

  • wyrównuje krzywy bieg taśmy bez opóźniania
  • działa stale także w ruchu nawrotnym
  • może być dostarczona dla taśmy dolnej i z muldą (niecką) dla taśmy górnej
  • ochrania obrzeża taśmy ( nie ma prowadzenia bocznego)
  • prosty montaż
  • specjalna mieszanka gumy umożliwia 25 % więcej tarcia przy pięciokrotnej dporności na ścieranie