Polityka jakości

Polityka Jakości i Środowiskowa TIP-TOPOL Sp. z o.o.Misja

Chcemy stać się modelowym przedsiębiorstwem w zakresie produkcji, handlu i usług oferując Klientom działającym w branży motoryzacyjnej i przemysłowej rozwiązania najwyższej jakości.

Polityka TIPTOPOL Sp. z o.o.

Naczelną zasadą polityki realizowanej w TIP-TOPOL Sp. z o.o. jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych towarów, wyrobów i usług wszechstronna pomoc naszym Klientom w ich zastosowaniu, oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, które realizujemy poprzez:

  1. Badanie potrzeb Klientów w celu lepszego dostosowania do oczekiwań rynku,
  2. Dostarczanie towarów, wyrobów i usług najwyższej jakości, bezpiecznych dla użytkownika i środowiska, po konkurencyjnej cenie, w wymaganym przez Klienta terminie,
  3. Zapewnienie partnerom handlowym doradztwa technicznego oraz szkoleń w zakresie oferowanych produktów,
  4. Dobór podwykonawców w zakresie prowadzonych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania przez nich aspektów środowiskowych oraz spełniania wymogów prawnych,
  5. Prowadzenie monitoringu oraz spełnianie wymogów prawnych i środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących gospodarki odpadami,
  6. Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w celu rozwoju ich kompetencji oraz podnoszenia świadomości w zakresie jakości realizowanych procesów,
  7. Tworzenie warunków zachęcających klienta wewnętrznego do ciągłej poprawy produktywności, jakości, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
  8. Pełne wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO/TS 16949:2009

Działaniami ukierunkowanymi na realizację oczekiwań Klienta, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, pragniemy zwiększyć zaufanie do naszej działalności, co pozwoli rozszerzać obsługiwane przez TIP-TOPOL Sp. z o.o. rynki zbytu.

Prezes Zarządu
Piotr Borucki
Pobiedziska Styczeń 2017