Obsługa koła i naprawa opon w oponiarskim serwisie maszyn i pojazdów wielkogabarytowych

Szkolenie obejmuje prezentację technologii wykonania napraw ogumienia pojazdów przemysłowych oraz rolniczych, a także ćwiczenia praktyczne z tego zakresu.

Zajęcia przewidują następujące zagadnienia:

  • naprawy opon rolniczych i wielkogabarytowych,
  • obsługa urządzeń do wulkanizacji,
  • obsługa maszyn do ręcznego montażu i demontażu opon.

 Kurs kończy się egzaminem i wręczeniem dyplomów potwierdzających zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności.