Obsługa koła i naprawa opon w serwisie motocyklowym

Szkolenie obejmuje prezentację technologii wykonania napraw ogumienia, a także ćwiczenia praktyczne z tego zakresu.

W trakcie kursu poruszane są następujące zagadnienia:

  • budowa opony motocyklowej,
  • zasady weryfikacji opon,
  • naprawy przebić gwoździowych,
  • montaż opon i wyważanie kół motocyklowych.

Kurs kończy się egzaminem i wręczeniem dyplomów potwierdzających zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności.