ZSEiE

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to istotne kwestie działalności TIP-TOPOL. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO prowadzonym przez marszałków województw (numer rejestrowy 000006343) jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Dlatego tak ważnym jest by po zakończeniu okresu użytkowania trafiał on we właściwe miejsca celem bezpiecznego zagospodarowania.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie Każdy sklep stacjonarny ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2 , są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

4. Oddaj zużyty sprzęt do PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

5. Oddaj zużyty sprzęt (inny niż przeznaczony dla gosp. domowych) do zakładu przetwarzania. Informację o lokalizacji zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdziecie Państwo w załączniku 1 poniżej.

6. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia pod warunkiem, że sprzęt nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

7. Oddaj zużyty sprzęt Organizacji Odzysku. We współpracy z Organizacja Odzysku CCR RELECTRA zapewniamy odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który został przez nas wprowadzony do obrotu.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza

lista zakładów