Taśmy przenośnikowe

Od wielu lat dostarczamy naszym klientom taśmy przenośnikowe ogólnego przeznaczenia oraz taśmy specjalistyczne. Nasza oferta wyróżnia się doskonałą jakością przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

2022 rok:

Powstaje własna marka taśm przenośnikowych, która jest sygnaturą jakości taśm dostarczanych przez TIP-TOPOL Sp. z o.o. .

Marka HERCULES® łączy w sobie:

  • Wykwalifikowaną kadrę Badawczo-Techniczną
  • Własną procedurę kontroli jakości dostarczonych przez TIP-TOPOL Sp. z o. o. wyrobów
  • Własne Laboratorium Badawcze, w którym badane są próbki taśm z każdej dostawy
  • Taśmy dostępne na magazynie

 

Typ taśmy Dostępne szerokości 
EP40O/3 4+2 N17 500 ÷1200
EP63O/3 3+2 N17 500 ÷ 1200
EP63O/4 6+2 N17 800 ÷ 1000
EP80O/4  4+2 N17 650 ÷ 1200
ISO  14890 EP630/3 3+2 L 650 ÷ 800
ISO  14890 EP800/4 4+2  L 650 ÷ 1000
DIN 22102 EP630/3 4+2 DIN W 800 ÷ 1000
DIN 22102 EP800/4 4+2 DIN W 800 ÷ 1000
DIN 22102 EP40O/3 3+0 OR 800 ÷ 1600
DIN 22102 EP40O/3 4+2 OR 800 ÷ 1600
DIN 22102 EP400/3 3+1,5 N17 Chevron wzór V 650 ÷ 1000

Na zamówienie klienta oferujemy pełen asortyment taśm przenośnikowych w dowolnej klasie i grubości okładek. Możliwość produkcji w szerokościach od 500 mm do 2500 mm.

Taśmy przenośnikowe HERCULES produkowane są według norm konstrukcyjnych: PN-EN ISO 14890, PN-EN ISO 22721 oraz DIN 22102 (taśmy tkaninowo-gumowe), EN ISO 15236, DIN 22131 (dla taśm z rdzeniem
z linek stalowych), a także spełniają odpowiednie wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego według normy PN-EN ISO 12882.

 

I. Taśmy ogólnego przeznaczenia: zwykłe, trudno ścieralne, olejoodporne, taśmy typu chevron

Taśmy ogólnego przeznaczenia stosuje się do transportu materiałów na powierzchniowych przenośnikach taśmowych, w środowiskach pracy gdzie nie występują dodatkowe wymagania
związane z charakterystyką przenoszonego medium (np. podwyższona temperatura, abrazja chemiczna lub inne).

Na zamówienie klienta oferujemy pełen asortyment taśm przenośnikowych w dowolnej klasie i grubości okładek. Możliwość produkcji w szerokościach od 500 mm do 2500 mm.

Taśmy ogólnego przeznaczenia oferujemy w następujących klasach:
 

Wymagania PN-EN ISO 14890 TIP-TOPOL DIN 22102
standard
H D L N17 Y X W
Wytrzymałość  na rozciąganie PN-EN ISO 37 [MPa], min. 24 18 15 17 20 25 18
Wydłużenie w chwili zerwania PN-EN ISO 37 [%], min. 450 400 350 400 400 450 400
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 4649 [mm3] maks. 120 100 200 150 150 120 90

Taśma ogólnego przeznaczenia z okładkami w klasie N17 jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów – taśmą trudnościeralną – gotową do pracy z wysoce abrazyjnymi nosiwem w konkurencyjnej cenie w stosunku do standardowych taśm trudnościeralnych.

Taśmy olejoodporne stanową grupę taśm stosowaną do transportu nosiwa zawierającego oleje i/lub tłuszcze pochodzenia organicznego i mineralnego, niektóre kwasy, temperatura pracy -30/+80˚C.

Taśmy olejoodporne w następujących klasach:

Wymagania MOR OR GK
Wytrzymałość  na rozciąganie PN-EN ISO 37 [MPa], 14 15 15
Wydłużenie w chwili zerwania PN-EN ISO 37 [%], min. 450 450 350
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 4649 [mm3] maks. 200 170 200
Zmiana objętości (22h/70°C, IRM901) [%] 10 5  
Zmiana objętości (22h/70°C, IRM903) [%] 20 10 30
Zmiana objętości (72h/70°C, IRM903) [%] 50 30  

Taśmy profilowe typu CHEVRON są używane do transportu materiałów sypkich na przenośnikach o kącie nachylenia trasy większym niż 18°. Zwulkanizowany do powierzchni taśmy profil zapobiega zsuwaniu się transportowanego nosiwa.
Na zamówienie oferujemy taśmy z różnymi profilami, o różnym kształcie i wysokości w zależności od charakterystyki transportowanego materiału.
W nowoczesnym magazynie mieszczącym się w Pobiedziskach, posiadamy, standardowe typy taśm, które są dostarczane do naszych klientów w ciągu 2 dni roboczych.

II. Taśmy odporne na temperaturę

Taśmy odporne na temperaturę mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwykła taśma ogólnego przeznaczenia ulega bardzo szybkiemu zniszczeniu wskutek działania podwyższonej temperatury i wilgoci. Taśmy te cechuje również wysoka odporność na kwasy, ozon i tlen.
 

Wymagania PN-EN ISO 4195
T1 T2 T3 HR200
Odporność na temperaturę [°C] maks. temp. powierzchni taśmy/maks. temp przenoszonego materiału 100/120 125/150 150/180 180/200
Wytrzymałość  na rozciąganie PN-EN ISO 37 [MPa], 17 18 16 12
Wydłużenie w chwili zerwania PN-EN ISO 37 [%], min. 400 400 400 350
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 4649 [mm3] maks. 150 130 165 250

 

III. Taśmy trudno zapalne

Taśmy trudno zapalne stosowane są na powierzchni, w warunkach zwiększonego zagrożenia pożarowego oraz w warunkach zagrożenia wybuchem w strefach ATEX 20, 21 i 22.

Wymagania ISO 14890 ISO 22721 DIN 22102
L K Y
Wytrzymałość na rozciąganíe PN-EN ISO 37 [MPa]. min. 15 20 20
Wydłużenie w chwili zerwania PN-EN ISO 37 [%], min. 350 400 400
Odporność na ścieranie PN-EN ISO 4649 [mm3] maks. 200 200 150

Taśmy, w zależności od zastosowanej mieszanki gumowej, spełniają wymagania normy PN-EN ISO 12882 dla kategorii bezpieczeństwa 2A, 2B, 3A, 3B, a także cechują je własności trudno zapalności S bądź K według ISO 433.

IV. Taśmy ST ze rdzeniem z linek stalowych

Taśmy ST dostępne są w wytrzymałościach od 500 kN/m do 10000 kN/m, w szerokości od 800 mm od 2500 mm oraz w klasie linek A1 lub A2.
Produkowane są we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach: trudno ścieralne, trudno zapalne, olejoodporne, termoodporne, mrozoodporne, z energooszczędnymi okładkami, z breakerem/wzmocnieniem tkaninowym bądź stalowym.