LCA Resory

Zanim wyprodukujemy.
Aby zapewnić, że pozbywanie się pojazdów oraz części zamiennych (w tym resorów pneumatycznych) nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, należy stworzyć odpowiedni system zbierania danych. Służy do tego międzynarodowa baza IMDS (International Material Data System), w której jako producent jesteśmy zgłoszeni, potwierdzając tym samym, że substancje używane do produkcji są zarejestrowane czyli zgodne z wymaganiami prawnymi.  Podstawowym dokumentem, jaki tworzony jest w bazie przez producenta danej części, komponentu czy gotowego produktu jest MDS – Karta danych materiałowych. Karta zawiera informacje o pełnym składzie oraz zawartości wszystkich substancji, które wchodzą w skład produktu. W przypadku recyklingu te informacje mogą okazać się pomocne.

Przetworzyć czy składować?
Zasadniczy problem obciążenia środowiska przez zużyte resory pneumatyczne wiąże się z bardzo długim okresem rozkładu gumy w warunkach środowiska naturalnego. Z uwagi na złożoną strukturę chemiczną mieszanek gumowych wykorzystywanych do produkcji części gumowej resorów pneumatycznych wraz z wewnętrzną tkaniną wzmacniającą, proces degradacji trwa latami. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego systematycznie narastał problem utylizacji odpadów gumowych, a skutki ich masowego składowania na wysypiskach okazały się nie być obojętnymi dla środowiska.

Z czasem zostały opracowane liczne technologie przetwórstwa wyrobów gumowych jak piroliza czy produkcja paliw alternatywnych. Proces pirolizy polega na doprowadzeniu do rozkładu termicznego odpadów gumowych. W tej nisko odpadowej technologii wytwarzane są trzy strumienie produktów: płynny – w postaci oleju pirolitycznego, stały – karbonizat (sadza techniczna) oraz gazowy – gaz pirolityczny, służący do ponownego ogrzewania reaktora lub produkcji energii elektrycznej. Olej pirolityczny oraz karbonizat (sadza) są sprzedawane bezpośrednio do odbiorców. Mogą także podlegać dalszemu uszlachetnianiu.

W przypadku produkcji paliw alternatywnych technologię przetwarzania odpadów rozpoczyna proces rozdrabniania do granulatu, o zadanej wielkości frakcji. Powstaje produkt o dużej wartości opałowej, wykorzystywany jako paliwo alternatywne dla rynków cementowego, energetycznego i ciepłowniczego.
 

Co robić z wytworzonymi odpadami?
Zależy nam aby resory pneumatyczne, które w przyszłości staną się odpadem nie trafiały na składowisko tylko zostały przetworzone. Resor pneumatyczny może zostać poddany procesowi dekompletacji poprzez oddzielenie części metalowej lub z tworzywa sztucznego, co z pewnością będzie ułatwieniem dla firmy zagospodarowującej odpady. Kierujemy się zasadą: Zastosuj ○ Wymień ○ Odzyskaj, dlatego w czterech krokach podpowiadamy jak prawidłowo postępować ze zużytym resorem.

  1. Zorientuj się jak wygląda system zagospodarowania odpadów w twoim regionie.
  2. Poszukaj odbiorcy, który ma możliwość przetworzenia odpadu.
  3. Sprawdź czy firma zajmująca się gospodarką odpadami ma odpowiednie uprawnienia (decyzje na przetwarzanie lub zbieranie odpadów).
  4. Przekaż wytworzony odpad i dwaj przykład innym.

 

cykl zycia