R&D

TIP-TOPOL posiada w dobrze wyposażone laboratoria badawczo-rozwojowe nastawione na pełną kontrolę parametrów jakościowych wszystkich własnych produktów produkcyjnych i handlowych.

rd       rd

Szczegółowym kontrolom i testom podlegają następujące parametry:

  • jakość powłok zabezpieczających ciężarki do wyważania przed korozją (test solny)

  • mechaniczna próba elastyczności sprężyn do ciężarków nabijanych

  • badania sprawdzające jakość taśmy klejącej stosowanej do ciężarków klejonych

  • procesy starzenia mieszanek gumowych stosowanych w zaworach TR (komora ozonowa)

rd