Kontakt membrany

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 33 
62-010 Pobiedziska 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000195952
Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706 
Kapitał podstawowy: 182.050 zł

Sprzedaż
neotec@tiptopol.pl
Tel  +48 61 815 22 31
Fax +48 61 815 22 66