REMASLEEVE VSB

REMASLEEVE VSB

Chroni krążniki przed:

  • przywieraniem urobku
  • tworzeniem się lodu
  • zużyciem
  • korozją
  • uderzeniami